INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
konkursy - oddlužení - insolvence

ODDLUŽENÍ » Jak to probíhá?

 

1) Projdete si část "ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY"
2) Projdete si část "ZÁKLADNÍ PODMÍNKY"
3) Připravíte si nezbytné doklady dle "ORIENTAČNÍHO SOUPISU"
4) Pokud výše uvedené body předběžně splňujete, telefonicky se objednáte
5) Pokud si nejste něčím jisti, telefonicky to upřesníme
6) Dostavíte se v určeném termínu (přinesete doklady k příjmům a závazkům, jinak nelze jednání realizovat)
7) Situaci spolu řádně probereme vč. vysvětlení procesu, splnění podmínek
8) Pokud budete podmínky splňovat a doložíte nezbytné doklady, dojde ke zpracování, podání návrhu
9) Pro případ, že podmínky splňovat nebudete nebo nedoložíte nezbytné doklady (v náhradním termínu max. 7 dnů od data vstupního jednání), návrh zpracován, podán nebude (pozn. nehradíte ničeho, zdarma, max. 1 jednání, nelze neúspěšně opakovaně)
10) služba obsahuje veškeré činnosti spojené se sepisem, podáním návrhu vč. nezbytné porady
11) odměna za sepis, podání návrhu (4.840,- Kč/jednotlivec, 7.260,- Kč manželé vč. DPH) se uplatňuje až v průběhu insolvenčního řízení, dopředu nehradíte ničeho, tyto částky jsou konečné, žádné další náklady uplatňovány ani nemohou být

 

Jak probíhá oddlužení? Informace naleznete na webu 

Ministerstva spravedlnosti ČR

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.