INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
konkursy - oddlužení - insolvence

ODDLUŽENÍ » Základní předpoklady

 

- občan ČR (event. cizinec, jehož zájmy jsou soustředěny na území ČR - zejm. povolení k pobytu aj.)
- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům není omezena
- bezúhonnost (ideální stav, zápis v rejstříku trestů ale není překážkou v povolení oddlužení)
- schopnost zajistit do řízení ADEKVÁTNÍ PŘÍJMY (s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, vzdělání, zkušenostem, dovednostem a v minulosti vykonávaným činnostem, dále alespoň na úrovni min. měsíční splátky, která v základu činí 2.178,- Kč/jednotlivec a 3.268,- Kč/manželé, v částkách není zahrnuta poměrná část odměny sepisovatele 1/60 nebo 1/36, dále z dlužného výživného a měsíční plnění řádného výživného - pokud je stanoveno)

Pro výpočet správné výše srážek (nutno zohlednit rodinný stav a počet vyživovaných osob) lze orientačně použít kalkulátor splátek pro oddlužení dostupný on-line na adrese webu Ministerstva spravedlnosti ČR: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ Metodiku výpočtu naleznete rovněž na tomto webu.

- poctivý záměr

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.