INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
konkursy - oddlužení - insolvence

ODDLUŽENÍ » Nezbytné doklady

 

Základem (nezbytný podklad) pro zpracování návrhu na povolení oddlužení jsou v úvodní fázi:
1) doklady k příjmům AKTUÁLNÍ a za 12 měsíců ZPĚTNĚ
2) doklady k závazkům (tzn. známý věřitel /ČR+event. zahraniční/, aktuální dlužná částka, výše splátky, splatnost-poslední provedená platba, každý závazek nutno doložit listinou) - alespoň 2 splatné závazky 2 různých věřitelů, AKTUÁLNÍ VYČÍSLENÍ DLUŽNÝCH ČÁSTEK
3) dlužník v rámci své výdělečné činnosti dosahuje ADEKVÁTNÍCH PŘÍJMŮ, které by mohl dosahovat u jiného zaměstnavatele ve stejné oblasti, či v případě, že je podnikatelem, by nebyl vyšších příjmů schopen dosahovat v rámci zaměstnaneckého poměru, a to i s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, vzdělání, zkušenostem, dovednostem a v minulosti vykonávaným činnostem
BEZ TĚCHTO DOKLADŮ JE JEDNÁNÍ BEZPŘEDMĚTNÉ A NEBUDE REALIZOVÁNO. DĚKUJI, ŽE TO CHÁPETE

 

Kompletní soupis dokladů (pro osoby v zaměstnaneckém či jiném obdobném poměru), které je nezbytné zajistit na jednání, naleznete ke stažení ZDEDoporučujeme shromáždit tyto údaje před samotnou realizací vstupu do oddlužení, neboť tím výrazně urychlíte celý proces.

 

POKUD MÁTE PŘÍJEM ZE ZAHRANIČÍ (např. typicky v EUR), TAK JE NUTNÉ NEJDŘÍVE PROVÉST PŘEPOČET NA KČ, např. ZDE

 

OSVČ dokládá daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok, přehledy o zálohách a platbách na zdravotní, sociální pojištění za uplynulý kalendářní rok + fakturaci v aktuálním roce a přehledy o zálohách a platbách na zdravotní, sociální pojištění + event. platby záloh na nemocenské pojištění. BEZ TĚCHTO DOKLADŮ NÁVRH ZPRACOVÁN NEBUDE!

 

K VÝPOČTU SRÁŽKY DO ŘÍZENÍ U OSVČ:  legislativa ZDE a vzorový výpočet ZDE

 

 

 

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.