INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
konkursy - oddlužení - insolvence

 

V rámci činnosti insolvenčního správce jsme schopni přijmout i výkon činnosti tzv. likvidačního správce pozůstalosti (projednává přísl. notářský úřad). Zejm. regiony Uherský Brod, Uherské Hradiště a okolí, Zlín.

 

§ 203 a násl. z.č. 292/2013 Sb., Zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

Jmenování likvidačního správce

 (1) Soud jmenuje likvidačním správcem osobu, která je zapsána v seznamu insolvenčních správců, vedeném Ministerstvem spravedlnosti podle jiného právního předpisu. Tato osoba může své jmenování likvidačním správcem odmítnout jen z vážných důvodů.

 (2) Není-li možné likvidačního správce vybrat ze seznamu insolvenčních správců, soud jmenuje likvidačním správcem osobu, která splňuje předpoklady pro zápis do seznamu insolvenčních správců podle jiného právního předpisu a která se svým jmenováním souhlasí.

 (3) Likvidačním správcem může být jmenován jen ten, kdo má na celou dobu výkonu funkce pojištěnou odpovědnost za škodu, která by mohla vzniknout při výkonu funkce likvidačního správce nebo v souvislosti s ním.

 

VÝKON ČINNOSTI LIKVIDAČNÍ SPRÁVCE

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.