INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
konkursy - oddlužení - insolvence

 

Vyhláška č. 313/2007 Sb.
§ 1

(2) Odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění činí z částky určené k vydání věřitelům, jejichž pohledávka byla tímto předmětem zajištěna
od 0 – 1 mil. Kč 9 %
od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč 90000 Kč + 4 % z částky přesahující 1 mil. Kč
od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč 450000 Kč + 3 % z částky přesahující 10 mil. Kč
od 50 mil. Kč do 500 mil. Kč 1650000 Kč + 2 % z částky přesahující 50 mil. Kč
od 500 mil. Kč 10650000 Kč + 1 % z částky přesahující 500 mil. Kč.
Pro účely této vyhlášky se za jednotlivý předmět zajištění považuje i funkční celek tvořený souborem věcí, práv či majetkových hodnot.

 

Vyhláška č. 330/2001 Sb.
§ 6

(1) Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky činí
do 3 000 000 Kč základu ...................................... 15 %,
z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu .... 10 %,
z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu .... 5 %,
z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu .. 1 %.
(2) Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.
(3) Odměna podle odstavce 1 činí nejméně 2 000 Kč.

 

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.